Category: ಧಾರ್ಮಿಕ

The Story Of Seethe In Kannada 2022

ಬರಹ- ಶ್ರುತಿ ನೀರಾಯ ಕಥೆಯಾದವಳು ಸೀತೆ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾವೆ, ಓದಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪುರಾಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..ಇಂದಿನ ಯುವಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು…

Mukthi Naga Temple ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾರಾಯಣಬಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋಕೆ…